Dive Alert DB1 Standard Air Couplings

1,890,000

Category:

DiveAlert là còi hơi nhỏ, trọng lượng nhẹ, được thiết kế đặc biệt, sử dụng các khớp nối ống nối/ngắt kết nối nhanh để trở thành một phần tích hợp của bộ bơm trợ lực và bộ bù độ nổi của bạn. Cài đặt rất dễ dàng và chỉ mất một chút thời gian.

DiveAlert sử dụng một lượng nhỏ không khí từ bình SCUBA của bạn để tạo ra âm thanh cực lớn. Mọi người đã có thể nghe thấy DiveAlert cách một dặm từ một thợ lặn đang cần. Trong điều kiện tầm nhìn bị hạn chế, DiveAlert có thể là cứu cánh.

KHÔNG CẦN CHẾ ĐỘ
DiveAlert không yêu cầu bất kỳ sửa đổi nào đối với thiết bị của bạn và không can thiệp vào hoạt động bình thường của thiết bị. DiveAlert có ba kiểu khác nhau để phù hợp với các đầu nối khác nhau: dB1, dB2 và dB3.

ENQUIRE
Description

DiveAlert là còi hơi nhỏ, trọng lượng nhẹ, được thiết kế đặc biệt, sử dụng các khớp nối ống nối/ngắt kết nối nhanh để trở thành một phần tích hợp của bộ bơm trợ lực và bộ bù độ nổi của bạn. Cài đặt rất dễ dàng và chỉ mất một chút thời gian.

DiveAlert sử dụng một lượng nhỏ không khí từ bình SCUBA của bạn để tạo ra âm thanh cực lớn. Mọi người đã có thể nghe thấy DiveAlert cách một dặm từ một thợ lặn đang cần. Trong điều kiện tầm nhìn bị hạn chế, DiveAlert có thể là cứu cánh.

KHÔNG CẦN CHẾ ĐỘ
DiveAlert không yêu cầu bất kỳ sửa đổi nào đối với thiết bị của bạn và không can thiệp vào hoạt động bình thường của thiết bị. DiveAlert có ba kiểu khác nhau để phù hợp với các đầu nối khác nhau: dB1, dB2 và dB3.