MARES 28XR – HR – FULL SM TEK SET

Category:

Bộ điều chế khí.
– Thân kim loại mạ crom sáng bóng
– DFC tự nhiên trên tất cả các ổ cắm LP
– Hệ thống “TBP” (Pít-tông cân bằng đôi) kín nước
– Công nghệ chống ngấm nước.
– Hai đầu ra đối xứng ở góc 10° để định vị ống mềm một cách hoàn hảo
– Điều chỉnh dễ dàng.
– Thiết kế đơn giản, siêu nhẹ và hiệu suất tuyệt vời
– Thiết kế hỗ trợ khí nén
– Nút xả ổn định
– Có thể mở và làm sạch hoặc điều chỉnh dưới nước

ENQUIRE
Description

Bộ điều chế khí.
– Thân kim loại mạ crom sáng bóng
– DFC tự nhiên trên tất cả các ổ cắm LP
– Hệ thống “TBP” (Pít-tông cân bằng đôi) kín nước
– Công nghệ chống ngấm nước.
– Hai đầu ra đối xứng ở góc 10° để định vị ống mềm một cách hoàn hảo
– Điều chỉnh dễ dàng.
– Thiết kế đơn giản, siêu nhẹ và hiệu suất tuyệt vời
– Thiết kế hỗ trợ khí nén
– Nút xả ổn định
– Có thể mở và làm sạch hoặc điều chỉnh dưới nước