MARES AVANTI EXCEL FINS

Category:

Vây lặn Avanti Excel có chiều dài lưỡi từ 29,5 đến 35,5 cm tùy theo kích thước. Các vây có một túi chân giải phẫu kín. Chèn dọc mềm cho phép biến dạng có kiểm soát của lưỡi trong khi hoàn thiện. Hình dạng thay thế nhiều nước hơn, tạo ra nhiều lực đẩy hơn với cùng một nỗ lực. Sức mạnh cơ bắp vì thế được chuyển hóa thành lực đẩy. Các vật liệu được sử dụng là 3 loại vật liệu cụ thể để có độ đàn hồi tối đa, độ bền cao và khả năng chống mài mòn.
Các tính năng chính:
– Thiết kế đuôi cá voi để truyền lực bằng chân mái chèo hiệu quả
– Công nghệ Channel Thrust

ENQUIRE
Description

Vây lặn Avanti Excel có chiều dài lưỡi từ 29,5 đến 35,5 cm tùy theo kích thước. Các vây có một túi chân giải phẫu kín. Chèn dọc mềm cho phép biến dạng có kiểm soát của lưỡi trong khi hoàn thiện. Hình dạng thay thế nhiều nước hơn, tạo ra nhiều lực đẩy hơn với cùng một nỗ lực. Sức mạnh cơ bắp vì thế được chuyển hóa thành lực đẩy. Các vật liệu được sử dụng là 3 loại vật liệu cụ thể để có độ đàn hồi tối đa, độ bền cao và khả năng chống mài mòn.
Các tính năng chính:
– Thiết kế đuôi cá voi để truyền lực bằng chân mái chèo hiệu quả
– Công nghệ Channel Thrust