MARES AVANTI SUPERCHANNEL OH

Category: Brand:

Chân vịt lặn Avanti Superchannel OH có chiều dài lưỡi dao động từ 35 đến 37 cm tùy theo kích thước. Các vây có một túi chân mở. Thiết kế ba đường gân cho phép vây cong trong quá trình vuốt vây. Sau đó, nước được dẫn theo hướng ngược lại của chuyển động, giảm thiểu tổn thất ở các cạnh bên của vây. Sức mạnh cơ bắp vì thế được chuyển hóa thành lực đẩy.
Các tính năng chính:
– Thiết kế 3 rảnh cho lực đẩy nhiều hơn
– Dây đeo đàn hồi tiêu chuẩn
– Mở túi chân

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt