MARES BOLT SLS BCD

11,450,000

Category:

– Bộ phận hỗ trợ Áo khoác phía sau Bolt SLS thoải mái và mỏng.
– lý tưởng cho việc di chuyển và phù hợp với xe tăng đơn và đôi.
– Cung cấp khả năng nổi lên đến 18,5 kg.
– Được trang bị hệ thống chấn lưu SLS.

ENQUIRE
Description

– Bộ phận hỗ trợ Áo khoác phía sau Bolt SLS thoải mái và mỏng.
– lý tưởng cho việc di chuyển và phù hợp với xe tăng đơn và đôi.
– Cung cấp khả năng nổi lên đến 18,5 kg.
– Được trang bị hệ thống chấn lưu SLS.