MARES BREEZER J SNORKEL

620,000

Category:

– Ống thở dành cho người lớn tiện dụng, dễ sử dụng.
– Cấu trúc cong với ống ngậm làm bằng silicone

ENQUIRE
Description

– Ống thở dành cho người lớn tiện dụng, dễ sử dụng.
– Cấu trúc cong với ống ngậm làm bằng silicone