MARES DUAL 15X REGULATOR

Category: Brand:

 

-Bộ điều chế khí lặn đơn giản và nhẹ.
-Đó là lý tưởng như một cấu hình đầu tiên cho những người mới tập lặn.
-Kết hợp với đầu điều chê khí, nó đảm bảo độ tin cậy và an toàn tối đa.
-Được làm bằng technopolyme siêu nhẹ, giúp giảm đáng kể trọng lượng của nó (chỉ nặng 183 g).
-Có thiết kế hỗ trợ khí nén, để đảm bảo luồng không khí cao.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt