MARES DUAL 15X REGULATOR

Category:

 

-Bộ điều chế khí lặn đơn giản và nhẹ.
-Đó là lý tưởng như một cấu hình đầu tiên cho những người mới tập lặn.
-Kết hợp với đầu điều chê khí, nó đảm bảo độ tin cậy và an toàn tối đa.
-Được làm bằng technopolyme siêu nhẹ, giúp giảm đáng kể trọng lượng của nó (chỉ nặng 183 g).
-Có thiết kế hỗ trợ khí nén, để đảm bảo luồng không khí cao.

ENQUIRE
Description

-Bộ điều chế khí lặn đơn giản và nhẹ.
-Đó là lý tưởng như một cấu hình đầu tiên cho những người mới tập lặn.
-Kết hợp với đầu điều chê khí, nó đảm bảo độ tin cậy và an toàn tối đa.
-Được làm bằng technopolyme siêu nhẹ, giúp giảm đáng kể trọng lượng của nó (chỉ nặng 183 g).
-Có thiết kế hỗ trợ khí nén, để đảm bảo luồng không khí cao. -Bộ điều chế khí lặn đơn giản và nhẹ.
-Đó là lý tưởng như một cấu hình đầu tiên cho những người mới tập lặn.
-Kết hợp với đầu điều chê khí, nó đảm bảo độ tin cậy và an toàn tối đa.
-Được làm bằng technopolyme siêu nhẹ, giúp giảm đáng kể trọng lượng của nó (chỉ nặng 183 g).
-Có thiết kế hỗ trợ khí nén, để đảm bảo luồng không khí cao.