MARES EXCITE FINS

Category: Brand:

Chân vịt lặn Excite được làm bằng vật liệu sáng tạo, hiệu suất cao giúp tạo lực đẩy vượt trội đồng thời giảm thiểu tình trạng mỏi chân. Sự phân bố độc đáo và hiệu quả của cao su và TPO trên cốt vợt tạo ra hiệu ứng lực đẩy nâng cao.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt