MARES EXCITE PRO FINS

Category: Brand:

Chân vịt lặn Excite Pro có túi để chân mở và lưỡi cứng. Được làm bằng vật liệu cải tiến, hiệu suất cao, chúng cung cấp lực đẩy vượt trội và được làm bằng vật liệu sinh học. Biểu thức tối đa của lực đẩy cho sản phẩm Mares mới nhất, nỗ lực tối thiểu để có lực đẩy tối ưu mọi lúc.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt