MARES FLEXA GRAPHENE 7MM WETSUIT

Category: Brand:

Bộ đồ lặn dành cho nam Flexa Graphene là bộ đồ bán khô với lớp phủ graphene cải tiến có thể giúp tăng nhiệt độ cơ thể. Bộ đồ lặn được làm bằng neoprene siêu co giãn 7mm.
Sợi graphene mang lại các đặc tính độc đáo như tính linh hoạt, độ bền, khả năng giữ nhiệt và độ bền.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt