MARES FLUIDA JR SNORKELING FINS

Category: Brand:

Chân vịt ống thở Fluida Junior có phần chân ôm trọn cực kỳ thoải mái dành cho trẻ em. Với hệ thống OPB để đá dễ dàng. Bền và lý tưởng cho việc lặn với ống thở. Chân vịt của ống thở Fluida Junior có một túi chân thoải mái và thiết thực mà trẻ em có thể dễ dàng đeo vào.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt