MARES FLUIDA SNORKELING FINS

Category:

Mẫu chân vịt Mares Fluida này có thiết kế nhẹ, đảm bảo hoạt động hiệu quả trong nước mà không lãng phí năng lượng.
Chân vịt Fluida có một túi đầy thoải mái, rất thiết thực và thoải mái khi đeo, giữ chắc chân và tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển.
Việc sử dụng các vây trở nên dễ dàng nhờ công nghệ hệ thống OPB nhẹ độc đáo: kết quả là chuyển động hiệu quả với rất ít nỗ lực.
Chân vịt Fluida là kết quả của sự kết hợp giữa thiết kế và công nghệ tuyệt vời: mẫu này cho phép bạn đạt được những mục tiêu tuyệt vời dưới nước.
Vật liệu chất lượng cao đảm bảo một sản phẩm bền và chắc chắn.

ENQUIRE
Description

Mẫu chân vịt Mares Fluida này có thiết kế nhẹ, đảm bảo hoạt động hiệu quả trong nước mà không lãng phí năng lượng.
Chân vịt Fluida có một túi đầy thoải mái, rất thiết thực và thoải mái khi đeo, giữ chắc chân và tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển.
Việc sử dụng các vây trở nên dễ dàng nhờ công nghệ hệ thống OPB nhẹ độc đáo: kết quả là chuyển động hiệu quả với rất ít nỗ lực.
Chân vịt Fluida là kết quả của sự kết hợp giữa thiết kế và công nghệ tuyệt vời: mẫu này cho phép bạn đạt được những mục tiêu tuyệt vời dưới nước.
Vật liệu chất lượng cao đảm bảo một sản phẩm bền và chắc chắn.