MARES GENIUS DIVE COMPUTER

Category: Brand:

Đồng hồ lặn Mares Genius lý tưởng cho những thợ lặn kỹ thuật sử dụng hỗn hợp Trimix và Nitrox với nhiều thay đổi và những người có thể muốn tối ưu hóa thời gian giảm áp và thời gian chạm đáy tùy thuộc vào nguồn cung cấp khí. Khả năng thay đổi độ nén tùy theo loại khí thực tế được sử dụng là một lợi thế an toàn tuyệt vời. Màn hình màu hiển thị rõ ràng trong mọi điều kiện và menu giao diện trực quan và dễ sử dụng nhờ các nút lớn.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt