MARES LOOP OCTOPUS

Category:

Mồm thở phụ Loop có thể được sử dụng ở bên phải hoặc bên trái.
Vị trí ống “dưới vai” đảm bảo tự do di chuyển tối đa theo mọi hướng.
Mồm thở phụ Loop cho phép đặt vòi bên dưới vai.
Cấu hình này lý tưởng cho việc lặn kỹ thuật, nhưng nhiều thợ lặn cũng thích nó để sử dụng cho mục đích giải trí.
Vòng lặp có thể được sử dụng ở bên phải hoặc bên trái, tùy thuộc vào sở thích của thợ lặn.
Được làm bằng công nghệ cao mạnh mẽ, siêu nhẹ.
Với hệ thống Thiết kế hỗ trợ xoáy (VAD) cho phép luồng không khí linh hoạt
Đảm bảo hơi thở tự nhiên, dễ dàng ở mọi độ sâu.
Cũng bao gồm một hệ thống van thông hơi kép, tăng hiệu suất bằng cách giảm lực cản thở ra.

ENQUIRE
Description

Mồm thở phụ Loop có thể được sử dụng ở bên phải hoặc bên trái.
Vị trí ống “dưới vai” đảm bảo tự do di chuyển tối đa theo mọi hướng.
Mồm thở phụ Loop cho phép đặt vòi bên dưới vai.
Cấu hình này lý tưởng cho việc lặn kỹ thuật, nhưng nhiều thợ lặn cũng thích nó để sử dụng cho mục đích giải trí.
Vòng lặp có thể được sử dụng ở bên phải hoặc bên trái, tùy thuộc vào sở thích của thợ lặn.
Được làm bằng công nghệ cao mạnh mẽ, siêu nhẹ.
Với hệ thống Thiết kế hỗ trợ xoáy (VAD) cho phép luồng không khí linh hoạt
Đảm bảo hơi thở tự nhiên, dễ dàng ở mọi độ sâu.
Cũng bao gồm một hệ thống van thông hơi kép, tăng hiệu suất bằng cách giảm lực cản thở ra.