MARES MANTA SHORTY JUNIOR WETSUIT

1,610,000

Category:
  • Độ dày 2,2 mm cao su tổng hợp
  • Tầm nhìn tối đa trong nước nhờ mặt sau có màu
  • Cấu trúc hai lớp
  • Size từ -1 đến – 6
ENQUIRE
Description
  • Độ dày 2,2 mm cao su tổng hợp
  • Tầm nhìn tối đa trong nước nhờ mặt sau có màu
  • Cấu trúc hai lớp
  • Size từ -1 đến -6