MARES MANTA SNORKELING FINS

Category: Brand:

Vây gót kín Manta độc quyền có các kênh bên để tối đa hóa hiệu suất với nỗ lực tối thiểu. Công nghệ đặc biệt mà chúng được thiết kế cho phép mẫu này trở nên hoàn hảo cho những cuộc phiêu lưu dưới nước hiệu suất siêu cao.
Mẫu vây cá đuối có túi chân được gia cố được thiết kế cho mọi loại bàn chân: những chân vịt lặn này rất thoải mái, thiết thực và dễ đeo.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt