MARES MISSION PUCK 3

Category:
– Đồng hồ đo áp suất nhỏ gọn, dễ đọc với thân đồng thau mạ crôm có hình dáng công thái học
– Giao diện người dùng trực quan nhờ sự đơn giản của một nút duy nhất
– La bàn tương tự
– Dung lượng nhật ký: hồ sơ lặn 35 giờ với khoảng thời gian 20 giây
– Pin người dùng có thể thay thế
– Nhiều điểm đính kèm dây buộc
– Tích hợp la bàn
ENQUIRE
Description

– Đồng hồ đo áp suất nhỏ gọn, dễ đọc với thân đồng thau mạ crôm có hình dáng công thái học
– Giao diện người dùng trực quan nhờ sự đơn giản của một nút duy nhất
– La bàn tương tự
– Dung lượng nhật ký: hồ sơ lặn 35 giờ với khoảng thời gian 20 giây
– Pin người dùng có thể thay thế
– Nhiều điểm đính kèm dây buộc
– Tích hợp la bàn