MARES ONE VISION SUNRISE MASK

Category:

– Miếng mặt silicon với công thái học châu Á
– Thiết kế thủy động lực học
– Gân nhỏ xung quanh mũi để giảm áp lực
– Tầm nhìn rộng hơn 20% so với các loại mặt nạ khác
– Mặt nạ đơn kính
– Dây đeo silicon hình chữ X

ENQUIRE
Description

– Miếng mặt silicon với công thái học châu Á
– Thiết kế thủy động lực học
– Gân nhỏ xung quanh mũi để giảm áp lực
– Tầm nhìn rộng hơn 20% so với các loại mặt nạ khác
– Mặt nạ đơn kính
– Dây đeo silicon hình chữ X