MARES OPERA MASK

Category:

Mặt nạ Mares Opera là mặt nạ có hai thấu kính hoặc hai cửa sổ với cấu trúc bền vững bằng techno-polymer, kính cường lực và viền silicon. Nó nhẹ và khối lượng thấp với cạnh có lông vũ kép để niêm phong được bảo đảm hoàn hảo. Dễ dàng xử lý cân bằng bằng một tay và khóa được điều chỉnh nhanh chóng, tối đa hóa sự thoải mái và an toàn dưới nước. Nó được sử dụng tốt nhất để lặn giải trí hoặc lặn với ống thở. Thấu kính đối xứng giúp đơn giản hóa tùy chọn thêm hoặc tùy chỉnh mặt nạ bằng thấu kính quang học.

ENQUIRE
Description

Mặt nạ Mares Opera là mặt nạ có hai thấu kính hoặc hai cửa sổ với cấu trúc bền vững bằng techno-polymer, kính cường lực và viền silicon. Nó nhẹ và khối lượng thấp với cạnh có lông vũ kép để niêm phong được bảo đảm hoàn hảo. Dễ dàng xử lý cân bằng bằng một tay và khóa được điều chỉnh nhanh chóng, tối đa hóa sự thoải mái và an toàn dưới nước. Nó được sử dụng tốt nhất để lặn giải trí hoặc lặn với ống thở. Thấu kính đối xứng giúp đơn giản hóa tùy chọn thêm hoặc tùy chỉnh mặt nạ bằng thấu kính quang học.