MARES PUCK PRO + COMPUTER

7,990,000

Category: Brand:

Đồng hồ Puck Pro + có thể được sử dụng với hệ thống “BLUELINK” mới: đầu nối clip bluetooth cho phép bạn tải trực tiếp dữ liệu lặn do máy tính Mares ghi lại vào điện thoại thông minh của mình mà không cần sử dụng cáp và đầu nối.

Puck Pro + là sự phát triển của mẫu Puck Pro trước đó. Thiết kế siêu phẳng cho phù hợp hoàn hảo. Nó có thể xử lý các lần lặn nhiều hỗn hợp với tối đa hai hỗn hợp Nitrox (21-99%). Nhật ký được đảm bảo trong 35 giờ với cấu hình lặn tốc độ lấy mẫu 5 giây. Nó có thể được sử dụng ở chế độ đo độ sâu với độ sâu trung bình có thể đặt lại và sử dụng đồng hồ bấm giờ.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt