MARES QUAD AIR DIVE COMPUTER

Category: Brand:

Đồng hồ lặn Quad Air có màn hình hiển thị rõ ràng và cho phép bạn xem nhanh dữ liệu lặn có liên quan. Với Quad Air, bạn cũng có thể đọc áp suất bình trực tiếp trên màn hình, thông qua kết nối không dây. Bố cục ba khu vực bao gồm tất cả các dữ liệu liên quan, bao gồm cả áp suất bể. Tuổi thọ pin kéo dài, người dùng có thể thay thế.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt