MARES RAZOR APNEA FINS

Category:

Chân vịt lặn tự do bằng sợi thủy tinh Razor cũng thích hợp để sử dụng trong môi trường có đá và tảng đá. Lưỡi có chiều rộng 20,5 cm và chiều dài 65 cm. Độ dày thay đổi của sợi thủy tinh cung cấp hiệu suất đá tối đa.
Các tính năng chính :
• Lưỡi được sản xuất bằng các lớp sợi thủy tinh đã được ngâm tẩm trước
• Lưỡi có độ dày thay đổi và khả năng uốn hình parabol hiệu suất cao
• Lưỡi có chiều rộng 20,5cm và chiều dài 65cm
• Quy trình sản xuất chất lượng cao
• Lưỡi nghiêng 22° so với hốc để chân
• Được thiết kế để mang với tất lặn mềm 3 mm
• Đi kèm túi bảo vệ chân vịt

ENQUIRE
Description

Chân vịt lặn tự do bằng sợi thủy tinh Razor cũng thích hợp để sử dụng trong môi trường có đá và tảng đá. Lưỡi có chiều rộng 20,5 cm và chiều dài 65 cm. Độ dày thay đổi của sợi thủy tinh cung cấp hiệu suất đá tối đa.
Các tính năng chính :
• Lưỡi được sản xuất bằng các lớp sợi thủy tinh đã được ngâm tẩm trước
• Lưỡi có độ dày thay đổi và khả năng uốn hình parabol hiệu suất cao
• Lưỡi có chiều rộng 20,5cm và chiều dài 65cm
• Quy trình sản xuất chất lượng cao
• Lưỡi nghiêng 22° so với hốc để chân
• Được thiết kế để mang với tất lặn mềm 3 mm
• Đi kèm túi bảo vệ chân vịt