MARES ROCK BCD

Category: Brand:

– Chịu được các điều kiện khắc nghiệt nhất
– Vừa vặn tuyệt vời nhờ dây đeo vai bao bọc hơn
– Hình dạng túi giải phẫu để đảm bảo khả năng chống nước tối thiểu trong quá trình di chuyển
– Túi có dây đeo đàn hồi bên trong để kẹp phụ kiện
– Ba lô đệm
– Các vòng chữ D bằng thép được đặt ở vị trí dễ di chuyển.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt