MARES ROCK BCD

9,770,000

Category:

– Chịu được các điều kiện khắc nghiệt nhất
– Vừa vặn tuyệt vời nhờ dây đeo vai bao bọc hơn
– Hình dạng túi giải phẫu để đảm bảo khả năng chống nước tối thiểu trong quá trình di chuyển
– Túi có dây đeo đàn hồi bên trong để kẹp phụ kiện
– Ba lô đệm
– Các vòng chữ D bằng thép được đặt ở vị trí dễ di chuyển.

ENQUIRE
Description

– Chịu được các điều kiện khắc nghiệt nhất
– Vừa vặn tuyệt vời nhờ dây đeo vai bao bọc hơn
– Hình dạng túi giải phẫu để đảm bảo khả năng chống nước tối thiểu trong quá trình di chuyển
– Túi có dây đeo đàn hồi bên trong để kẹp phụ kiện
– Ba lô đệm
– Các vòng chữ D bằng thép được đặt ở vị trí dễ di .