MARES ROVER 2S REGULATOR

6,810,000

SKU: SKU12346 Category:

Bộ điều chỉnh Rover 2S lý tưởng để các trung tâm lặn biển. Rover 2S rất dễ bảo trì với lớp hoàn thiện được phun cát để tăng khả năng chống trầy xước. Đáng tin cậy, nhẹ và đơn giản. Hệ thống Thiết kế hỗ trợ xoáy (VAD) đã được cấp bằng sáng chế kết hợp với Bộ làm lệch hướng động của chất lỏng (FDD) cho phép thở tự nhiên ở mọi độ sâu.

ENQUIRE
Description

Bộ điều chỉnh Rover 2S lý tưởng để các trung tâm lặn biển. Rover 2S rất dễ bảo trì với lớp hoàn thiện được phun cát để tăng khả năng chống trầy xước. Đáng tin cậy, nhẹ và đơn giản. Hệ thống Thiết kế hỗ trợ xoáy (VAD) đã được cấp bằng sáng chế kết hợp với Bộ làm lệch hướng động của chất lỏng (FDD) cho phép thở tự nhiên ở mọi độ sâu.