MARES ROVER SHORTY 3MM WETSUIT

1,750,000

Category:

Rover Shorty hoàn hảo cho các buổi lặn biển nhiệt đới hoặc lặn với ống thở

Dây Kéo Phía Trước Cực Dài Để Mặc Và Cắt Dễ Dàng Hơn

Neoprene Siêu Căng Dẫn Cho Cánh Tay

Bảo Vệ Polyurethane Trên Các Khu Vực Bị Mài Cuốn Lớn Nhất

Sản Xuất Hoàn Toàn Bằng Chất Liệu Ultrastretch

Kích Thước Rất Lớn, +8 Và +9

ENQUIRE
Description

Rover Shorty hoàn hảo cho các buổi lặn biển nhiệt đới hoặc lặn với ống thở

Dây Kéo Phía Trước Cực Dài Để Mặc Và Cắt Dễ Dàng Hơn

Neoprene Siêu Căng Dẫn Cho Cánh Tay

Bảo Vệ Polyurethane Trên Các Khu Vực Bị Mài Cuốn Lớn Nhất

Sản Xuất Hoàn Toàn Bằng Chất Liệu Ultrastretch

Kích Thước Rất Lớn, +8 Và +9