MARES SAMURAI X MASK

Category:
• Tái thiết kế mặt nạ samurai lịch sử
• Giảm khoảng cách giữa ống kính và mắt
• Thể tích bên trong tối thiểu dưới 80 cm³
• Trường nhìn rộng
• Khung mới mỏng và rất nhẹ
• Kết thúc mờ với đặc tính chống phản chiếu
• Khóa trên chắc chắn
ENQUIRE
Description
• Tái thiết kế mặt nạ samurai lịch sử
• Giảm khoảng cách giữa ống kính và mắt
• Thể tích bên trong tối thiểu dưới 80 cm³
• Trường nhìn rộng
• Khung mới mỏng và rất nhẹ
• Kết thúc mờ với đặc tính chống phản chiếu
• Khóa trên chắc chắn