MARES SAMURAI X MASK

Category: Brand:
• Tái thiết kế mặt nạ samurai lịch sử
• Giảm khoảng cách giữa ống kính và mắt
• Thể tích bên trong tối thiểu dưới 80 cm³
• Trường nhìn rộng
• Khung mới mỏng và rất nhẹ
• Kết thúc mờ với đặc tính chống phản chiếu
• Khóa trên chắc chắn
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt