MARES SEALHOUETTE MASK

Category:

• Mặt nạ thấu kính kép
• Mặt nạ silicon
• Giảm khoảng cách giữa thấu kính và mắt
• Tầm nhìn rộng
• Trọng lượng nhẹ

ENQUIRE
Description

• Mặt nạ thấu kính kép
• Mặt nạ silicon
• Giảm khoảng cách giữa thấu kính và mắt
• Tầm nhìn rộng
• Trọng lượng nhẹ