MARES SIRIUS COMPUTER

Category: Brand:

Sirius là kiểu đồng hồ kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và sự sang trọng. Các đặc điểm của đồng hồ này có công nghệ hàng đầu dành cho cả thợ lặn giải trí và thợ lặn phạm vi mở rộng. Thợ lặn giải trí có thể xem dữ liệu lặn theo cách đơn giản, trực quan, với khả năng tích hợp dữ liệu bể bằng cách sử dụng mô-đun bể tùy chọn. Thợ lặn phạm vi mở rộng có thể chèn tối đa năm hỗn hợp nitrox và trimix. Nhờ dây đeo có thể thay đổi, nó có thể được sử dụng với bất kỳ độ dày nào của bộ quần áo.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt