MARES STAR LIQUIDSKIN MASK

Category: Brand:

• Vỏ và dây đeo bằng bi-silicone, bằng sáng chế độc quyền của mares liquidskin®
• Thể tích bên trong tối thiểu
• Giảm khoảng cách giữa thấu kính và mắt
• Tầm nhìn cực rộng
• Khóa cấu hình tốt

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt