MARES STAR LIQUIDSKIN MASK

Category:

• Vỏ và dây đeo bằng bi-silicone, bằng sáng chế độc quyền của mares liquidskin®
• Thể tích bên trong tối thiểu
• Giảm khoảng cách giữa thấu kính và mắt
• Tầm nhìn cực rộng
• Khóa cấu hình tốt

ENQUIRE
Description

• Vỏ và dây đeo bằng bi-silicone, bằng sáng chế độc quyền của mares liquidskin®
• Thể tích bên trong tối thiểu
• Giảm khoảng cách giữa thấu kính và mắt
• Tầm nhìn cực rộng
• Khóa cấu hình tốt