MARES VOLO RACE FINS

Category: Brand:

Vây lặn Volo Race có chiều dài thay đổi từ 33,5 đến 39,5 cm tùy theo kích cỡ. Các vây có một túi chân đóng. Chèn dọc mềm cho phép kiểm soát sự biến dạng của lưỡi trong khi hoàn thiện. Hình dạng kênh thay thế nhiều nước hơn, tạo ra nhiều lực đẩy hơn với cùng một nỗ lực. Sức mạnh cơ bắp vì thế được chuyển hóa thành lực đẩy.
Hệ thống OPB cho phép lưỡi duy trì một góc tối ưu trong suốt chu kỳ vây.
Các tính năng chính:
– Túi chân
– Hệ thống OPB cho hiệu quả hoàn thiện dễ dàng
– Công nghệ lực đẩy

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt