MARES X-FREE MASK

Category: Brand:

– Khung đúc khuôn và mảnh mặt silicone giải phẫu
– Khoảng cách tối thiểu giữa tròng kính và mắt
– Tầm nhìn rộng
– Trọng lượng nhẹ
– Dây đeo mặt nạ có khóa tiện dụng để dễ dàng xử lý
– Vùng nổi trên mũi

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt