MARES X-FREE MASK

1,100,000

Category:

Khung đúc khuôn và mảnh mặt silicone

Khoảng cách tối thiểu giữa tròng kính và mắt
Tầm nhìn rộng
Trọng lượng nhẹ
Dây đeo mặt nạ có khóa tiện dụng để dễ dàng xử lý
Vùng nổi trên mũi

ENQUIRE
Description

Khung đúc khuôn và mảnh mặt silicone
Khoảng cách tối thiểu giữa tròng kính và mắt
Tầm nhìn rộng
Trọng lượng nhẹ
Dây đeo mặt nạ có khóa tiện dụng để dễ dàng xử lý
Vùng nổi trên mũi