MARES X-ONE SNORKELING FINS

510,000

Category:

– Giúp di chuyển dễ dàng hơn trong nước, cả trên mặt nước và dưới nước.
– Đeo chân vịt khi ở dưới nước hoặc ngay trước khi lặn khỏi thuyền. Không đeo vây để bước ra khỏi nước. Nếu ở dưới nước, chỉ nên đi giật lùi để tránh vấp ngã.
– Để đảm bảo vừa khít, hãy làm ướt chân và vây của bạn.
– Luồn vây vào rồi luồn dây sau gót chân, điều chỉnh độ căng. Nếu bạn kéo quá mạnh, hãy nhả dây đeo và điều chỉnh lại.

ENQUIRE
Description

– Giúp di chuyển dễ dàng hơn trong nước, cả trên mặt nước và dưới nước.
– Đeo chân vịt khi ở dưới nước hoặc ngay trước khi lặn khỏi thuyền. Không đeo vây để bước ra khỏi nước. Nếu ở dưới nước, chỉ nên đi giật lùi để tránh vấp ngã.
– Để đảm bảo vừa khít, hãy làm ướt chân và vây của bạn.
– Luồn vây vào rồi luồn dây sau gót chân, điều chỉnh độ căng. Nếu bạn kéo quá mạnh, hãy nhả dây đeo và điều chỉnh lại.