MARES X-ONE SNORKELING FINS

893,000

Category: Brand:

– Giúp di chuyển dễ dàng hơn trong nước, cả trên mặt nước và dưới nước.
– Đeo chân vịt khi ở dưới nước hoặc ngay trước khi lặn khỏi thuyền. Không đeo vây để bước ra khỏi nước. Nếu ở dưới nước, chỉ nên đi giật lùi để tránh vấp ngã.
– Để đảm bảo vừa khít, hãy làm ướt chân và vây của bạn.
– Luồn vây vào rồi luồn dây sau gót chân, điều chỉnh độ căng. Nếu bạn kéo quá mạnh, hãy nhả dây đeo và điều chỉnh lại.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt