MARES X-TREAM MASK

Category:

• Khung đúc khuôn
• Khoảng cách tối thiểu giữa thấu kính và mắt
• Thể tích bên trong tối thiểu
• Tầm nhìn mở rộng hơn nữa
• Rất nhẹ
• Đặc tính chống phản chiếu
• Cấu hình thủy động lực học để giảm khả năng chống nước
• Dây đeo kính có khóa công thái học mới giúp thủy động lực học tốt hơn
• Dây đeo mặt nạ với giá đỡ ống thở mới
• Vùng cứu trợ trên mũi bám hoàn hảo vào kẹp mũi

ENQUIRE
Description

• Khung đúc khuôn
• Khoảng cách tối thiểu giữa thấu kính và mắt
• Thể tích bên trong tối thiểu
• Tầm nhìn mở rộng hơn nữa
• Rất nhẹ
• Đặc tính chống phản chiếu
• Cấu hình thủy động lực học để giảm khả năng chống nước
• Dây đeo kính có khóa công thái học mới giúp thủy động lực học tốt hơn
• Dây đeo mặt nạ với giá đỡ ống thở mới
• Vùng cứu trợ trên mũi bám hoàn hảo vào kẹp mũi