MARES X-TREAM MASK

Category: Brand:

• Khung đúc khuôn
• Khoảng cách tối thiểu giữa thấu kính và mắt
• Thể tích bên trong tối thiểu
• Tầm nhìn mở rộng hơn nữa
• Rất nhẹ
• Đặc tính chống phản chiếu
• Cấu hình thủy động lực học để giảm khả năng chống nước
• Dây đeo kính có khóa công thái học mới giúp thủy động lực học tốt hơn
• Dây đeo mặt nạ với giá đỡ ống thở mới
• Vùng cứu trợ trên mũi bám hoàn hảo vào kẹp mũi

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt