OCEAN DYNAMICS NOMAD MASK

705,000

Category:

– Độ bền và khả năng chống vỡ chưa từng có
– Kiểu dáng thủy động lực học không lộ khung bên ngoài
– Tầm nhìn rộng và khối lượng thấp
– Cao su silicon đen

ENQUIRE
Description

– Độ bền và khả năng chống vỡ chưa từng có
– Kiểu dáng thủy động lực học không lộ khung bên ngoài
– Tầm nhìn rộng và khối lượng thấp
– Cao su silicon đen