MARES X-WING APNEA FINS

Category: Brand:

Chân vịt lặn tự do X-Wing Apnea cũng phù hợp để sử dụng trong môi trường có đá tảng. Lưỡi kiếm có chiều rộng 19,0 cm và chiều dài 69,3 cm. Độ dày thay đổi của sợi thủy tinh cho phép đá có hiệu suất cao.
Các tính năng chính :
• Lưỡi được sản xuất bằng các lớp sợi thủy tinh đã được ngâm tẩm trước
• Lưỡi có độ dày thay đổi và độ lệch hình parabol hiệu suất cao
• Lưỡi có chiều rộng 19,0 cm và chiều dài 69,3 cm
• Quy trình sản xuất chất lượng cao
• Các cấu hình bên có chiều cao thay đổi mới hỗ trợ và tối ưu hóa tính linh hoạt và hiệu ứng lực đẩy
• Có lưỡi mềm hoặc cứng vừa
• Vây dài hơn, phù hợp với chiều rộng cú đá trung bình
• Lưỡi thiết kế đa giác màu xanh để nhận dạng sâu hơn
• Lưỡi nghiêng 30° so với túi chân
• Lưỡi có thể hoán đổi cho nhau

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt