MARES X-WING PRO FINS

Category:

Chân vịt lặn tự do X-Wing Pro có chiều rộng lưỡi là 19,0cm và chiều dài là 71,3cm .
Các tính năng chính :
• Lưỡi đàn hồi chất lượng cao hình thon tạo điều kiện cho sự linh hoạt và hiệu suất tuyệt vời
• Túi chân được thiết kế hiệu suất mang lại khả năng truyền lực hoàn hảo từ chân đến lưỡi
• V-tip để chống trượt từ bên này sang bên kia khi đá
• Lưỡi rộng 190 mm và dài 713 mm
• Độ nghiêng của lưỡi 30° so với túi chân
• Túi chân x-wing được thiết kế để mang mà không cần vớ cao su tổng hợp
• Kết cấu lưỡi có thể hoán đổi cho nhau

ENQUIRE
Description

Chân vịt lặn tự do X-Wing Pro có chiều rộng lưỡi là 19,0cm và chiều dài là 71,3cm .
Các tính năng chính :
• Lưỡi đàn hồi chất lượng cao hình thon tạo điều kiện cho sự linh hoạt và hiệu suất tuyệt vời
• Túi chân được thiết kế hiệu suất mang lại khả năng truyền lực hoàn hảo từ chân đến lưỡi
• V-tip để chống trượt từ bên này sang bên kia khi đá
• Lưỡi rộng 190 mm và dài 713 mm
• Độ nghiêng của lưỡi 30° so với túi chân
• Túi chân x-wing được thiết kế để mang mà không cần vớ cao su tổng hợp
• Kết cấu lưỡi có thể hoán đổi cho nhau