MARSE SPYDER MASK

Category:

• Giảm khoảng cách giữa thấu kính và mắt
• Thể tích bên trong tối thiểu
• Tầm nhìn cực rộng
• Mặt nạ giải phẫu
• Trọng lượng nhẹ
• Kết thúc mờ với đặc tính chống phản chiếu
• Cấu hình thủy động lực học để giảm khả năng chống nước
• Dây đeo khẩu trang có khóa tiện dụng giúp sử dụng dễ dàng

ENQUIRE
Description

• Giảm khoảng cách giữa thấu kính và mắt
• Thể tích bên trong tối thiểu
• Tầm nhìn cực rộng
• Mặt nạ giải phẫu
• Trọng lượng nhẹ
• Kết thúc mờ với đặc tính chống phản chiếu
• Cấu hình thủy động lực học để giảm khả năng chống nước
• Dây đeo khẩu trang có khóa tiện dụng giúp sử dụng dễ dàng