OD LENS OPTICA (PCS)-1.5-6.0

695,000

Category:

Độ cận: tùy chọn từ -1.0 đến -6.0.

ENQUIRE
Description

Độ cận: tùy chọn từ -1.0 đến -6.0.