OD OPTICA MASK + LENS: -1.5  -6.0

1,985,000

Category:

Khung: polycarbonate.
Silicone mềm không gây dị ứng.
Dây đeo: silicon.
Ống kính quang học: tùy chọn từ -1.0 đến -6.0.
Bao gồm hộp cứng trong suốt.
Các tính năng khác: silicone mềm chất lượng cao.
Khóa trên khung bằng hệ thống Điều chỉnh dễ dàng.

ENQUIRE
Description

Khung: polycarbonate.
Silicone mềm không gây dị ứng.
Dây đeo: silicon.
Ống kính quang học: tùy chọn từ -1.0 đến -6.0.
Bao gồm hộp cứng trong suốt.
Các tính năng khác: silicone mềm chất lượng cao.
Khóa trên khung bằng hệ thống Điều chỉnh dễ dàng.