OD OPTICA MASK + LENS: -1.5  -6.0

1,985,000

Category: Brand:

Khung: polycarbonate.
Silicone mềm không gây dị ứng.
Dây đeo: silicon.
Ống kính quang học: tùy chọn từ -1.0 đến -6.0.
Bao gồm hộp cứng trong suốt.
Các tính năng khác: silicone mềm chất lượng cao.
Khóa trên khung bằng hệ thống Điều chỉnh dễ dàng.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt