OD 2 SLIMLINE GAUGE

3,920,000

Category:

-Bảng điều khiển kết hợp máy đo áp suất và độ sâu.
-SPG thân đồng thau với mặt dạ quang 43mm.
-Máy đo độ sâu với mặt dạ quang 52mm và thang đo 70 mét.
-Chỉ báo độ sâu tối đa có thể đặt lại.
-Kim độ sâu có thể được về 0 trước khi lặn để có độ chính xác tốt nhất.

ENQUIRE
Description

-Bảng điều khiển kết hợp máy đo áp suất và độ sâu.
-SPG thân đồng thau với mặt dạ quang 43mm.
-Máy đo độ sâu với mặt dạ quang 52mm và thang đo 70 mét.
-Chỉ báo độ sâu tối đa có thể đặt lại.
-Kim độ sâu có thể được về 0 trước khi lặn để có độ chính xác tốt nhất.