OCEAN DYNAMICS OPTICA MASK

595,000

Category:

Khung: polycarbonate.
Silicone mềm không gây dị ứng.
Dây đeo: silicon.
Bao gồm hộp cứng trong suốt.
Các tính năng khác: silicone mềm chất lượng cao.
Khóa trên khung bằng hệ thống Điều chỉnh dễ dàng.

ENQUIRE
Description

Khung: polycarbonate.
Silicone mềm không gây dị ứng.
Dây đeo: silicon.
Bao gồm hộp cứng trong suốt.
Các tính năng khác: silicone mềm chất lượng cao.
Khóa trên khung bằng hệ thống Điều chỉnh dễ dàng.