OD WRIST COMPASS

1,665,000

– La bàn lặn có dây đeo tay.
– Đọc phía trước/bên, quay số với nền phát quang, có lớp bảo vệ dây.
– Dây đeo cổ tay bằng nhựa nhiệt dẻo mềm.

ENQUIRE
Description

– La bàn lặn có dây đeo tay.
– Đọc phía trước/bên, quay số với nền phát quang, có lớp bảo vệ dây.
– Dây đeo cổ tay bằng nhựa nhiệt dẻo mềm.